23 Juffen overleg

Informatie- en spreekavonden

 • Schooltijden:
  Maandag      08:30 - 14:45
  Dinsdag        08:30 - 14:45
  Woensdag   08:30 -12:20
  Donderdag  08:30 - 14:45
  Vrijdag          08:30 - 14:45
  Vrijdag zijn de kleuters om 12:00 u. vrij 

 • Infoavond begin schooljaar.
  Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij voor iedere groep een informatieavond. De leerkrachten lichten de leerstof, de methodes en het materiaal toe van dat jaar. Ook bespreken zij de regels in de klas, het lesrooster en het huiswerk (vanaf groep 6).
 • Spreekavond: het zeswekengesprek.
  Zes weken na het begin van het schooljaar nodigen wij u uit voor de eerste spreekavonden. In dit zeswekengesprek kijken we samen of de ontwikkeling van uw kind voldoet aan de verwachtingen van u, uw kind en die van de leerkracht. Ook bespreekt de leerkracht eventuele aandachtspunten voor uw kind.
 • Spreekavond: het voortgangsgesprek.
  Nadat de rapporten in februari en juni zijn uitgedeeld nodigen wij u uit voor een voortgangsgesprek. De leerkracht bespreekt de vorderingen van uw kind en eventuele aandachtspunten.
  • Bij kleuters is het laatste gesprek alleen voor ouders van wie het kind naar groep 3 gaat
  • Voor groep 3 t/m 7 is de laatste spreekavond facultatief.
  • Voor groep 8 is spreekavond 2 een adviesgesprek over het voortgezet onderwijs (VO).
 • Spreekavond: het afrondingsgesprek.
  Als uw jongste kind van school gaat kunt u een afsluitend gesprek met de directie voeren. We bespreken dan wat uw ervaringen met de school waren en of er verbeterpunten zijn.
 • Data informatie en spreekavonden.
  Alle data vindt u in de ouderagenda op klasbord.

ontwerp en realisatie: Impuls