Na groep 8

“Ik ben Charlotte (13). Ik mis de Hildegaert, maar het VO is ook best leuk. De Hildegaert legt een goede basis voor het VO. Ik heb het gemerkt, (kofschiptaxi dus een t.) met wiskunde, Frans en natuurlijk met Nederlands en spelling."

“Beste school van Rotterdam…” - Charlotte, oud leerling.

Centrale Eindtoets

Als afronding van de schoolperiode wordt (net als op de meeste basisscholen) in april bij de leerlingen in groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. De toets bestaat uit de onderdelen Taal en Rekenen.

Met deze toets kunnen de leerprestaties van de leerlingen worden vastgesteld. Het resultaat van de toets is echter niet ondersteunend voor de school bij het opstellen van het advies voor de keuze van het vervolgonderwijs. Voor het opstellen van het Eindadvies VO in januari/februari worden de resultaten van de toetsen van groep 6 en 7 meegewogen, naast leerlingkenmerken als werkhouding, inzet en werkverzorging. We volgen hierbij de afspraken binnen de Koers VO Overstaproute.

De resultaten van de Centrale Eindtoets in april, als het Eindadvies dus al is verstrekt, gelden dus als een bevestiging van het advies.

Vervolgonderwijs
In het voorlaatste jaar van hun schoolloopbaan krijgen de ouders van groep 7 een Voorlopig Eindadvies bij het laatste Voortgangsgesprek. De groepsleerkracht houdt met ouders van groep 8 een apart adviesgesprek. In dit gesprek wordt doorgaans de al bestaande indruk over het te volgen voortgezet onderwijs bevestigd. De indruk van de ouders, de school en de Cito maken een weloverwogen keuze voor vervolgonderwijs mogelijk.

In de afgelopen jaren namen de voormalige leerlingen van groep 8 afscheid om te gaan naar met name het Montessori Lyceum en het Erasmiaans. Ook gingen leerlingen naar het Melanchthon, Rudolf Steiner, het Marnixcollege, het Libanon en het Wolfert van Borselen.

ontwerp en realisatie: Impuls