Voor jou

3 Gym is leuk

Het draait in onze school om jou. Wie je ook bent. Waar je ook vandaan komt. Wat je al weet en kunt. En waar je moeite mee hebt.
Wij zijn benieuwd naar jouw talenten, al zichtbaar en nog verborgen. Samen met je leerkrachten en medeleerlingen ga je aan de slag met onze leerstof. Klassikaal en in groepjes. Met boeken, schriften en met de computer.

We dagen je ook op het creatieve, sociale en sportieve vlak uit met onder meer sport, spel, toneel en muziek. Zo ontdek je waar jouw kracht ligt en bereiden wij je optimaal voor op het voortgezet onderwijs. Daarbij kun je in de klas en op het schoolplein altijd rekenen op een veilig en warm 'thuis' bij Hildegaert: we gaan respectvol, vriendelijk en positief met elkaar om.

”Op de Hildegaert kunnen kinderen groeien, omdat er mensen werken, die in je mogelijkheden geloven"   

wAT MAAKT ONZE SCHOOL ZO LEUK

ontwerp en realisatie: Impuls