Waarden

Waar kunnen u en uw kind op rekenen?

Geborgenheid voorop

Uw kind voelt zich het best in een fijne omgeving, waar oog is voor hem of haar en alle gevoelens en gedachten. Iedere leerling moet zich begrepen, gehoord en gezien voelen. In de groepen en op het schoolplein leren we kinderen hoe ze aardig, respectvol en behulpzaam met elkaar kunnen omgaan. Daarin geven wij uiteraard het goede voorbeeld. Wij zorgen dat de eigen klas voor elk kind een geborgen en fijne plek is om samen te spelen, te leren, te groeien en te bloeien.

 

"In de school als minimaatschappij word ik blij van de dagelijkse
gesprekken
die ik kan voeren met de kinderen"

Betrokken en kundig team

Een betrokken en kundig team staat elke schooldag klaar voor uw kind. Co-teachers en een onderwijassistent ondersteunen de leerkrachten wanneer dat nodig is.
Wij bewaken de doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. De leerkrachten verdiepen zich in de laatste kennis en inzichten in de vakgebieden en de leermethodes.

"Wij lopen niet met alle innovatiewinden mee.
Wij vernieuwen het onderwijs alleen met bewezen methodes en technieken"

Actieve en betrokken ouders.
Wij betrekken ouders zo veel mogelijk bij onze school. Ouders kennen hun kind als geen ander en samen met de ouders kunnen wij ons onderwijs beter maken.
Ouders en leerkrachten organiseren via de Activiteitencommisie leuke activiteiten in en buiten de school.
In onze informatievoorziening naar ouders zijn we open, helder en eerlijk, bijvoorbeeld over het onderwijs en de vorderingen van uw kind, Dit doen wij ondermeer via Klasbord en ouderavonden.

Altijd een stapje extra.
U wilt uiteraard een hoog onderwijsniveau voor uw kind. De Hildegaertschool streeft hier steeds naar. Via moderne lesmethoden, bij- en nascholing van ons team en extra zorg of juist uitdagingen voor leerlingen.
We zetten altijd dat stapje extra om het maximale uit uw kind te halen! Ook met sport, spel, toneel, muziek, uitstapjes en creatieve doe- en maakactiviteiten, waarbij wij andere vaardigheden en talenten van uw kind stimuleren.

Pesten

Meer lezen
Meer lezen

ontwerp en realisatie: Impuls