onze opvang

Hildegaert Kindcentrum voor opvang en onderwijs

De scholen van Opwijs streven ernaar om alle kinderen gelijke kansen te bieden. De Hildegaert heeft daarom vanuit haar pedagogische motieven de peuteropvang en buitenschoolse opvang (VSO, TSO en BSO) in eigen hand genomen.

De Hildegaert weet dat een kind zich het best voelt in een fijne omgeving, waar oog is voor hem of haar en alle gevoelens en gedachten. Iedere leerling moet zich begrepen, gehoord en gezien voelen.
In de groepen op school en in de opvang leren we kinderen hoe ze aardig, respectvol en behulpzaam met elkaar kunnen omgaan. Daarin geven wij uiteraard het goede voorbeeld. Wij zorgen dat de eigen groep in opvang en onderwijs voor elk kind een geborgen en fijne plek is om samen te spelen, te leren, te groeien en te bloeien. Voor ons pedagogisch beleid verwijzen we naar de volgende links:  Pedagogisch beleid Stichting Opwijs Opvang - Stichting Opwijs en naar de documenten Documenten kinderopvang - Stichting Opwijs

Opze opvang is geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. 
Hildeagert Peuteropvang: Hildegaert Peuteropvang | Landelijk Register Kinderopvang
Hildegaert BSO: Hildegaert BSO | Landelijk Register Kinderopvang

Peuteropvang

Tarieven

Aanmelden

ontwerp en realisatie: Impuls