Goede doelen

Enkele keren per schooljaar houden we binnen de school een collecte voor een goed doel (Kika, Jarige Job, Make-A-Wish, Stichting Taai ed). 

Het goede doel wordt door de leerlingraad en leerkrachten uitgezocht. Het is de bedoeling dat ouders hun kind geld meegeven voor dit goede doel, dat op school door de leerkracht wordt ingezameld. Vaak worden de opbrengsten van acties zoals de sponsorloop en collectes na de Kerstvieringen ook ter beschikking van datzelfde goede doel gesteld.

ontwerp en realisatie: Impuls