Identiteit

Hildegaert

Onderwijskundige identiteit.

Oog voor jou, dat is onze belofte aan ieder kind. Wij zorgen voor een geborgen én plezierige leeromgeving. Samen met leerkrachten én medeleerlingen komt elke leerling zo tot goede leerresultaten.
In de dagelijkse praktijk zijn dit onze uitgangspunten:

 • We versterken de eigen kracht. 

  We geven leerlingen het gevoel dat ze dingen goed doen, want alles wat je positieve aandacht geeft groeit.

 • We tonen respect voor elkaar.
  We leren leerlingen respectvol om te gaan met elkaar, de leerkrachten en hun omgeving.
 • We bevorderen de zelfstandigheid.
  We leren onze leerlingen goed en gericht zelfstandig te werken, te handelen en te leren.
 • We bieden een stimulerende leeromgeving.
  Onze leerkrachten creëren een stimulerende leeromgeving, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een 'tikkie uitdagend' zijn we wel.
 • We leren samen.
  We werken met een 'leerstofjaarklassensysteem': leerlingen werken veel samen, prikkelen elkaar en leren van elkaar. Dat brengt de hele groep op een hoger niveau.
 • We zijn benaderbaar.
  Wij willen aanspreekbaar zijn voor ouders en kinderen: laagdrempelig, open en goed bereikbaar.

Christelijke identiteit.

Wij verwelkomen kinderen van alle levensovertuigingen op onze school. We hopen dat onze kinderen ergens in hun leven de afweging kunnen maken dat het geloof hun leven verrijkt. We vieren de christelijke feestdagen, vertellen en bespreken verhalen uit de bijbel en zingen christelijke liedjes.

ontwerp en realisatie: Impuls