Vakanties

Speciaal Verlof

De directeur van een school heeft de mogelijkheid om leerlingen toestemming te geven in bijzondere omstandigheden de lessen voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar te verzuimen. Onder bijzondere omstandigheden worden o.a. verstaan: het bezoek aan een arts of ziekenhuis, festiviteiten of rouwplechtigheden binnen de familie. Het gaat dus in principe niet om extra vakantiedagen. De directeur mag dat echter alleen doen bij de wettelijk voorgeschreven uitzonderingen, die op het aanvraagformulier staan beschreven

ontwerp en realisatie: Impuls