Leerstof

Kleutergroepen: samen vaardigheden leren
De kleutergroepen 1 en 2 zitten bij ons bij elkaar. Zo leren jonge kinderen van elkaar en aan elkaar. De groepen werken met wisselende thema's, zoals bijvoorbeeld herfst, verkeer en Pasen. Iedere twee á drie weken veranderd dit thema. Thema's zijn een uitstekende manier om op verschillende niveaus te werken.

In de kleutergroepen ontwikkelen we:

 • cognitieve, motorische, sociale en creatieve ontwikkeling via de thema’s

 • basisvaardigheden volgens de eerste leerlijnen
 • zelfstandig werken (methode stoplicht)
 • plannen (via planbord)
 • samenwerking
 • taakgerichtheid

Sociaal-emotionele vaardigheden: je leert jezelf en je gedrag naar de ander kennen.
Jonge kinderen leren vooral spelend, buiten of in een speelhoek. Al spelend met andere kinderen wordt er heel natuurlijk een beroep gedaan op hun sociaal-emotionele vaardigheden. Als de kinderen ouder worden, leren ze ook door na te denken over hun eigen en andermans gedrag. Om sociaal-emotionele vaardigheden te stimuleren, werken wij met de methode Kink. Dit zijn praktische, leuke en actuele lessen in een veilige setting. Het uitgangspunt van Kwink is: je leert jezelf kennen en daarmee je gedrag naar de ander.

Observeren en speels testen
De leerkracht volgt de ontwikkeling van uw kind via individuele observaties. Bij de oudere kleuters testen we op speelse wijze ook al de lees- en rekenvaardigheden.

Leerstof groep 1 tot en met 8

LEZEN
Bij de kleuters toetsen we uw kind al spelenderwijs op zijn of haar leesvaardigheden. Als het kind daaraan toe is, bieden we kind boekjes aan. Het kan ook zijn dat we uw kind laten tutorlezen met oudere kinderen of gericht laten werken met letters in de leeshoek.

Groep 3
In groep 3 start uw kind met de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf de herfstvakantie heeft uw kind daarnaast vier keer per week begeleid lezen. Dit is lezen in kleine groepjes onder begeleiding van een ouder, de groepsleerkracht of een Extra ondersteuningsleerkracht. Ook lezen de kinderen soms met een tutor uit groep 6, 7 of 8

.Groep 4 tot en met 8
Vanaf groep 4 beginnen de kinderen iedere dag met stillezen. Plezier in het lezen staat voorop. Via de leesmethode Tekst Centraal leren de leerlingen leesstrategieën om teksten snel en goed te begrijpen.
In groep 4 tot en met 8 krijgt uw kind daarnaast methode Blits voor studerend lezen.

SCHRIJVEN
Kleuters
We leren kleuters schrijven met de methode Schrijfdans. Uw kind oefent de basale schrijfbewegingen op muziek. Uiteraard letten we ook op basisvoorwaarden zoals een goede pengreep. Vanaf groep 2 krijgt uw kind een eigen schrijfschriftje.

Vanaf groep 3
Vanaf groep 3 gaan de kinderen aan de slag met methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de leesmethode. Letters die de kinderen bij lezen krijgen, leren ze dan ook schrijven. 

TAAL
Taal is een wezenlijk onderdeel van de lessen. Het taalaanbod varieert van rijmpjes bij de kleuters tot zinsontleding in de hogere groepen.

Vanaf groep 4
Vanaf groep 4 werken we met de methode Taalactief. Uw kind leert onder meer luisteren, samenvatten en formuleren. De spellingsvaardigheid houden we bij met het werkboek Taalactief Spelling. Daarnaast gebruiken we wekelijks een werkblad met woordjes om eventueel thuis te oefenen.

We maken ook gebruik van een digitale methode voor spelling, waarbij de kinderen zelfstandig oefenen met spelling. Bij de andere vakken bieden we via Leskompas digitaal materiaal aan.

Vanaf groep 7
Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen ook structureel les in ontleden.

Opstelschrift
We besteden veel aandacht aan opstellen. Uw kind krijgt in de taallessen een opstelschrift. Zo leren wij uw kind beter kennen en houden wij de ontwikkeling van de creatieve taalvaardigheden bij.

REKENEN
Kleuters
Als kleuter krijgt uw kind spelenderwijs rekenles. Bijvoorbeeld via toevallige rekenmomenten zoals tellen hoeveel kinderen in de rij staan.

Vanaf groep 3
Vanaf groep 3 krijgt uw kind de methode Getal en Ruimte Junior. Deze methode leert kinderen rekenen met alledaagse situaties als uitgangspunt. De methode heeft drie niveaus met verschillende leer- en werkboekjes.

Als proef gebruiken we daarnaast de methode Nieuwsrekenen. Kinderen lossen rekenproblemen op door inzicht. Dit is een goedevoorbereiding op de latere wiskundelessen.

WERELDORIENTATIE
Kleuters
In de kleuterklassen gaat uw kind aan de slag met de natuurlijke leefomgeving. We bespreken onder andere jaargetijden en natuur.

Groepen 3 tot en met 8
In groep 3 tot en met 8 gebruiken we de methode Leefwereld. In deze methode komen biologie, natuurkunde en techniek aan bod. Voor techniek hebben we daarnaast de methode Techniek Torens.

Vanaf groep 5 krijgt uw kind ook aardrijkskunde en geschiedenis via de methodes Geobas en Eigentijds.

KUNSTZINNIGE VORM(ING
Bij kunstzinnige vorming ontwikkelen de kinderen hun creatieve talenten. De lessen en projecten zijn leuk en dragen bij aan de breder vorming van uw kind. Ons aanbod kunstzinnige vorming bestaat uit:

 • Vaste teken- en handvaardigheidslessen.
 • Projecten waarbij kunstzinnige vorming veel aandacht krijgt.
 • Creamiddagen waarbij kinderen in kleine groepen aan kunstzinnige opdrachten werken.
 • Deelname aan het project van Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam met bezoek aan tentoonstellingen en theater- en muziekvoorstellingen.
 • Muziekles van een vakdocent.

GYMLES
De kinderen krijgen 2 keer per week gymles van een vakdocent. Deze lessen geven wij in onze fraaie sportzaal in het schoolgebouw.

Gymkleding
De gymkleding en -schoenen van groep 1 en 2 mag op school blijven hangen in een speciale tas. U kunt uiteraard de kleding meenemen om te wassen of te vervangen.
Kinderen uit de hogere groepen nemen hun gymtas met spullen op de dag zelf mee naar school en weer terug naar huis.

ENGELS
In groep 7 en 8 krijgt uw kind Engels. Hiervoor gebruiken we de methode Stepping Up. Door de aanpak en focus op grammatica is dit een goede voorbereiding op het Engels van de middelbare school krijgen.

BIJBELSE GESCHIEDENIS
Drie keer per week vertelt de leerkracht een verhaal uit de methode Kind op Maandag. De leerkracht begint dan met een gebed of een lied.

ontwerp en realisatie: Impuls