Ons team

de mensen van de Hildegaertschool

Het team van de school bestaat uit meer dan 30 enthousiaste professionals. We zetten ons met hart en ziel in voor elke leerling. Ons team kent weinig wisselingen en dat zie je terug in de kwaliteit van ons onderwijs en de goede sfeer. We bouwen graag een band met onze leerlingen op, daarom heeft bijna de helft van de groepen een leerkracht die de hele week voor de klas staat.
Twee Intern Begeleiders (IB'ers) zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg van groep 1 tot en met 8.
De directeur en de adjunct-directeur geven leiding aan het team.
Onderwijsondersteunende personeelsleden verzorgen huishoudelijke en administratieve werkzaamheden.

"LeerKRACHT" is een mooi systeem voor doelgericht en concreet samenwerken. De borden en de dagstart zijn krachtige hulpmiddelen voor ons en de leerlingen."In een warm pedagogisch klimaat kunnen kinderen zichzelf zijn, zich ontplooien en hun doelen bereiken. Samen of alleen"

Lerende leerkrachten.
Wij geloven in de kracht van degelijk klassikaal onderwijs en zetten bewezen digitale innovaties en nieuwe lesmethoden in. Tijdens de eerste coronalockdown zijn wij vlug overgestapt op onderwijs op afstand. Wennen, maar we leerden en verbeterden snel en dat was te merken tijdens de tweede lockdown. Diverse leerkrachten verdiepen zich in vakgebieden, zoals Gedrag, Meer- en Hoogbegaafden, ICT, Rekenen en Taal. Zij dragen die nieuwe kennis over aan hun collega's en daar profiteren de kinderen weer van.

Extra: vakdocenten gym en muziek.
Voor gym en muziek hebben we aparte vakdocenten en dat maakt de lessen 'superleuk' en 'gaaf' volgens de leerlingen.

Extra: onderwijsassistent.
Drie middagen in de week ondersteunt een onderwijsassistent de leerkrachten van de onderbouw. Dat betekent extra aandacht voor wie dat nodig heeft.

vacatures
Meer lezen
Schoolprestaties
Meer lezen

ontwerp en realisatie: Impuls