Vertrouwenspersoon

24 Juf en IB overleg

Voor problemen die gaan over persoonlijke veiligheid en welbevinden, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie heeft de school contactpersonen en een vertrouwenspersoon.

Dit is Irene van Kesteren, zij is bereikbaar op het e-mailadres vertrouwenspersoon@pcohs.nl
Wij hanteren hiervoor onze klachtenregeling. Uiteraard kunt u klachten het beste eerst met de leerkracht of de directie bespreken.

In tweede instantie kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht. Deze gegevens treft u aan in het document met adressen, dat wij u via Klasbord hebben gestuurd.

Heeft u een klacht of is uw klacht niet goed afgehandeld, dan kunt u ook de landelijke klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) inschakelen. Uw klacht kan leiden tot een advies aan school om bepaalde zaken te verbeteren of anders aan te pakken.

ontwerp en realisatie: Impuls