Vertrouwenspersoon

Voor problemen die gaan over persoonlijke veiligheid en welbevinden, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie heeft de school contactpersonen en een vertrouwenspersoon.

Uiteraard kunt u klachten het beste eerst met de leerkracht of de directie bespreken.

In tweede instantie kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht. Deze gegevens treft u aan bij de namen op Maxclass.

Heeft u een klacht of is uw klacht niet goed afgehandeld, dan kunt u ook de landelijke klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) inschakelen. Uw klacht kan leiden tot een advies aan school om bepaalde zaken te verbeteren of anders aan te pakken.

ontwerp en realisatie: Impuls