Peuteropvang

de rupsen

24 25 HG PSZ   Promo plaatje

In het nieuwe schooljaar starten we op 26 augustus 2024 met onze eigen peuterovang

17 Fijn bouwen

Oog voor jou, …het kind

Uiteraard is het het kind op het kindcentrum Hildegaert waar het allemaal om draait. Alle inspanning op en van het kindcentrum moeten gericht zijn op de ontwikkeling van het kind.

De peuteropvang is van maandag tot en met vrijdag van 8.15u. tot 14:30u. geopend, op de woensdag tot 12:00u. Er kan een ochtend- of een dagprogramma afgenomen worden.
In vakanties en op officiële feestdagen is de opvang niet geopend.

De  peuteropvang en BSO zijn beide gevestigd in Hildegaert Kindcentrum, Debussylaan 11 in Rotterdam-Hillegersberg. Er is plek voor maximaal 32 peuters, verdeeld over twee stamgroepen voor de kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De inschrijving is open voor alle kinderen, ook de peuters die niet in groep 1 van de Hildegaert starten.
Op de peuteropvang wordt veel aandacht besteed aan de indeling van de ruimte. Er zijn verschillende hoeken of activiteitenplekken op kindhoogte (zoals een leeshoek, bouwhoek, huishoek, puzzeltafel en een sensomotorische tafel). De kinderen hebben de ruimte om ongestoord (alleen of samen) te kunnen spelen. De hoeken zijn herkenbaar en de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt.
Het vrije vloeroppervlak is ruim, de kinderen kunnen rondlopen, en activiteiten ondernemen. Ze komen zo op een natuurlijke wijze met elkaar in contact en kunnen volop ontdekken.
Het speelmateriaal is opgeborgen in lage kasten, zodat de kinderen het zelf kunnen pakken. Naast puzzels en fantasiespeelgoed hebben we ook veel open eind materiaal (blokken, kurken, veren, gekleurde rijst). Hier kunnen de kinderen op meerdere manieren mee spelen, kunnen experimenteren en hun probleemoplossend denken wordt gestimuleerd.

Denken in mogelijkheden (het kan wel!)
Ontwikkeling stagneert wanneer je zegt: ‘Dat kan ik niet’. Of het moment dat jij denkt of zegt: ‘ Dit is voor ons niet haalbaar’ of  ‘Hier heb ik geen tijd voor’.
Binnen de kindcentra van Opwijs streven wij naar een op groei gerichte denkstijl en aanpak naar onze kinderen, maar ook naar onszelf en naar elkaar toe. Deze growth mindset bepaalt hoe we naar kwaliteiten en vaardigheden kijken en gaat ervan uit dat je intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden kunt ontwikkelen door bijvoorbeeld veel te oefenen. Hierin gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van onze kinderen en richten we ons op groei en ontwikkeling.

ontwerp en realisatie: Impuls