Schoolprestaties

benieuwd naar onze prestaties?

Tevredenheid

Jaarlijks neemt de school bij de leerlingen een vragenlijst af, waarmee het welbevinden van onze leerlingen gemeten wordt. Daarnaast bevragen we ook onze ouders om het jaar. Op scholen op de Kaart kunt u meer lezen.

Eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.
Op de Hildegaert doen in principe alle leerlingen mee. Op Scholen op de kaart kunt u meer lezen.

Adviezen VO

Het schooladvies van de Hildegaertschool is gebaseerd op het beeld dat van een kind is gekregen gedurende de gehele schoolloopbaan. 
Vanaf groep 5 worden de leerlingresultaten in de belangrijkste vakgebieden afgezet tegen een uitstroomniveau, om zo de ouders al deelgenoot te maken van onze inzichten op de uitstroom. In de voortgangsgesprekken worden behalve de cognitieve resultaten uiteraard ook de metacognitieve vaardigheden en kindkenmerken in afwegingen over een te verwachten uitstroom meegenomen. Op Scholen op de kaart kunt u meer lezen.

Inspectierapport

Het laatste inspectierapport geeft ons een .

"Klassikaal onderwijs geeft een kind rust, duidelijkheid en veiligheid. Een ideaal uitgangspunt voor het leren van én met elkaar"   

ontwerp en realisatie: Impuls