Schoolplan

Schoolplan

Op de Hildegaertschool werken we vanuit het 4-jarige koersplan van de Stichting PCOHS aan het schoolplan, dat eveneens 4 jaar beslaat. Elk jaar wordt een jaarplan vastgesteld met de ontwikkeldoelen daarin beschreven. In samenspraak met de MR worden deze ontwikkeltrajecten gedurende het jaar geëvalueerd.

ontwerp en realisatie: Impuls