Plaatsing school

Hoe en wanneer?

(Bijna) Vierjarigen

Bijna vier? 
Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 (halve) dagen wennen. Gezellig!
U ontvangt voor de wenperiode een intakeformulier en algemene informatie over de groep. 
Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig, toch verwachten wij dat uw kind zo veel mogelijk op school aanwezig is. Sommige jonge kinderen vinden het zwaar om meteen een hele schooldag te volgen. Daarom begrijpen wij het als een kind een middagje of ochtendje thuisblijft.

We hebben een paar uitzonderingen voor de wenperiode. Als uw kind minder dan een maand voor het einde van het schooljaar vier jaar wordt dan geldt dit niet. Vanwege de drukte op school kunnen we rond Sinterklaas en Oud en Nieuw geen wenperiodes organiseren.

Voor de formele gang van zaken verwijzen we naar de kwaliteitskaart Wennen nieuwe kleuters die de school hanteert, comform wettelijke richtlijnen en gemeentelijke afspraken.

Vierjarigen

Als uw kind vier jaar is, mag het beginnen op de Hildegaertschool. 

  • In augustus informeren wij de ouders van kleuters die van 1 oktober tot de voorjaarsvakantie komen.
  • In december informeren wij de ouders van kleuters die tussen de voorjaarsvakantie tot 1 maand voor de zomervakantie komen.
  • In april informeren wij de ouders van kleuters die na de zomer komen tot 1 oktober van dat volgende schooljaar.
  • De ouders van kinderen die in het schooljaar (tot de zomervakantie) komen, nodigen wij in het begin van het schooljaar uit voor de Informatieavond..
  • Vragenlijst
    We vragen u een vragenlijst in te vullen voordat uw kind begint op school. Deze bespreekt u dan met de adjunct-directeur.
  • Observatiesysteem en startgesprek.
    Snel na de eerste schooldag brengen wij de beginsituatie van uw kind in kaart met een observatiesysteem. We kijken naar allerlei signalen die voor onze begeleiding van uw kind van belang kunnen zijn, denk daarbij aan hoogbegaafdheid, dyslexie of motorische beperkingen. Ongeveer zes weken na de eerste schooldag heeft u een gesprek met de leerkracht over de start van uw dochter of zoon.

Voor de formele gang van zaken verwijzen we naar de kwaliteitskaart Aanname- en toelatingsprocedure die de school hanteert, comform wettelijke richtlijnene en gemeentelijke afspraken. 

Heeft u interesse en wilt u graag een vooraanmeldingsformulier invullen dan kan dit hier.

ontwerp en realisatie: Impuls