Tussenschoolse opvang

22 Lunch kwek

Hoewel de school formeel geen continurooster kent, gaan in de praktijk geen kinderen tussen de middag naar huis. Voor alle kinderen is TSO (tussenschoolse opvang) geregeld. De kosten daarvan worden via de vrijwillige ouderbijdrage van de school geind door de medezeggenschapsraad, die het schoolfonds formeel beheert.

De kinderen hebben op verschillende dagen op verschillende momenten lunchpauze en spelen zo met veel verschillende kinderen buiten. 

ontwerp en realisatie: Impuls