LeerKRACHT

Elke dag samen een beetje beter

De Hildegaertschool kent een verbetercultuur op basis van de uitgangspunten van leerKRACHT. Zo werken we als leerkrachten samen aan nog beter onderwijs. We creëren een cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert.

Dit zijn de drie belangrijkste dingen die nastreven:
• Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk
• Leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken
• Het onderwijs op school wordt beter

Aan de basis staan vier leerKRACHT-instrumenten die elkaar onderling versterken. Deze instrumenten zet je in een geplande ritmiek in en vormen de kern van de leerKRACHT-aanpak waarmee je op jouw school een verbetercultuur kan creëren:

  • De bordsessie. Korte effectieve werksessie, waarin je met je collega’s en schoolleiding wekelijks de voortgang bespreekt op doelen die je gezamenlijk gesteld hebt. Deze bordsessies vervangen de veelal inefficiënte vergaderingen.
  • Gezamenlijk lesontwerp. De doelen die je met je team stelt vertaal je naar de dagelijkse lespraktijk. Door samen lessen voor te bereiden maak je gebruik van elkaars kennis en kunde en kan je lessen verbeteren en innoveren
  • Lesbezoek en feedback. Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij elkaar en samen te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijg je ideeën over hoe het nog beter kan.
  • De stem van de leerling. De leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.

Dit is wat wij hierover zeggen

ontwerp en realisatie: Impuls