Co-teaching

Bij co-teaching ondersteunt een extra leerkracht (de co-teacher) op een vooraf afgesproken moment de groepsleerkracht bij de instructie van de les. Hiermee maken we tijdens de instructie de extra ondersteuning proactief en daarmee voor een bepaald deel van de groep effectiever.

De groepsleerkracht leidt de instructie en het begeleide inoefenen en de co-teacher ondersteunt individuele leerlingen in taakgedrag of tijdens opdrachten tijdens die instructie

Tijdens de zelfstandige verwerking werkt de co-teacher met een groep aan de instructietafel zodat de groepsleerkracht de 'handen vrij' heeft om aandacht te geven aan de gemiddelde leerling, of een groep sterke leerlingen.

Aansluitend volgt een kort nagesprek tussen groepsleerkracht en co-teacher om bevindingen en observaties uit te wisselen.

Deze werkwijze van extra ondersteuning vooraf biedt het voordeel dat de instructie van de co-teacher afgestemd is op wat er tijdens de klassikale instructie is gebeurd.

Het biedt flexibiliteit in de keuze welke leerlingen extra aandacht krijgen en voor welke tijdsduur.

ontwerp en realisatie: Impuls