Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij van ouders een financiële bijdrage. Voor 2023-2024 was dit € 195,=. We gebruiken het geld voor alle leuke activiteiten, die niet gesubsidieerd worden door de overheid. Denk aan de schoolreis, driedaagse uitstapjes, feestjes en koekjes en drinken bij evenementen. 
In de loop van het jaar krijgt u een verantwoording van de besteding.

Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Toch gaan wij ervan uit dat ouders alleen in bijzondere gevallen niet betalen. U betaalt alleen voor de maanden dat uw kind op school zit.

ontwerp en realisatie: Impuls