Nieuws
Nieuwsbrieven en vakantieplanning

Via Facebook en SchoolWapps houden wij de ouders op de hoogte van het nieuws.

Op de website van de stichting PCOHS vindt u de digitale brieven die zijn verzonden over het COVID-19 virus.

Aan de link om in de Google Ouderagenda van de Hildegaert. te kunnen komen, wordt gewerkt.

Nieuwsbrieven

Vakantieplanning 2019 - 2020

Herfstvakantie

18 oktober 2019 tot 27 oktober 2019

Extra dag

6 december 2018

Kerstvakantie

 20 december 2019 tot en met 6 januari 2020

Voorjaarsvakantie

21 februari 2020 tot 1 maart 2020

Pasen

10 april 2020 tot en met 13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020 tot 10 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020 tot 24 mei 2020

Pinksteren

1 juni 2020

Zomervakantie

17 juli 2020 tot 30 augustus 2020

ontwerp en realisatie: Impuls