Nieuws
Nieuwsbrieven en vakantieplanning

Via Facebook en SchoolWapps houden wij de ouders op de hoogte van het nieuws.

Op de website van de stichting PCOHS vindt u de digitale brieven die zijn verzonden over het COVID-19 virus.

Aan de link om in de Google Ouderagenda van de Hildegaert. te kunnen komen, wordt gewerkt.

Nieuwsbrieven

Vakantieplanning 2019 - 2020

Herfstvakantie

18 oktober 2019 tot 27 oktober 2019

Extra dag

6 december 2018

Kerstvakantie

 20 december 2019 tot en met 6 januari 2020

Voorjaarsvakantie

21 februari 2020 tot 1 maart 2020

Pasen

10 april 2020 tot en met 13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020 tot 10 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020 tot 24 mei 2020

Pinksteren

29 mei 2020 tot 7 juni 2020

Zomervakantie

17 juli 2020 tot 30 augustus 2020

ontwerp en realisatie: Impuls