Afspraken en regelingen

Op de Hildegaertschool zijn we voorstanders van korte lijnen en lage drempels. Daarbij hoort wat ons betreft een wat informele omgang met elkaar.

Uiteraard zijn er ook momenten dat we moeten terugvallen op formele regels. Een aantal van die regels, afspraken en protocollen vindt u hier.

antipestprotocol

Meer lezen

ontwerp en realisatie: Impuls