Aanmelden en plaatsen

inschrijven voor opvang

U kunt via deze link uw kind(eren) inschrijven voor BSO en peuteropvang op Hildegaert Kindcentrum.
Wij doen vanaf 22 juli 2024 BSO in eigen beheer en vanaf 26 augustus 2024 peuteropvang, vanuit één gezamenlijke pedagogische visie en één team.

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken om kennis te maken en de opvang en school te bekijken. Zodra er een plek beschikbaar is, wordt contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Peuters
Alle peuters zijn twee ochtenden (in totaal 8 uur) per week welkom. Kinderen met de indicatie Extra spelen en leren zijn twee extra ochtenden (in totaal 16 uur) per week welkom.
Vanaf het moment dat uw peuter naar de peuteropvang komt, bent u een ouderbijdrage verschuldigd. De ouderbijdrage is afhankelijk van de volgende factoren: uw inkomen, of uw werkt en of uw kind de indicatie Extra spelen en leren (Voorschoolse Educatie, VE) heeft of niet.
Vanaf 1 januari 2020 betaalt u altijd voor de eerste acht uur. Het tarief is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Kinderen met de indicatie Extra spelen en leren (VE) krijgen de tweede acht uur gratis.

Buitenschoolse en voorschoolse opvang
Hildegaert Kindcentrum biedt zowel buitenschoolse opvang als voorschoolse opvang op alle schooldagen (afhankelijk van een minimaal aantal aanwezige kinderen). 
Voor de kleuters is er op vrijdag een verlengde opvang, aangezien zij al om 12.00 uur vrij zijn.
Voor de opvang betaalt u een tarief op basis van de gesloten overeenkomst. Bij een all-in contract van 52 weken heeft u ook opvang voor uw kind in de schoolvakanties en op lesvrije (studie)dagen. 
Het is mogelijk bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen. De hoogte hiervan wordt bepaald op basis van het (gezamenlijke) inkomen.
Met de ouders van elk kind wordt een plaatsingsovereenkomst gesloten. 

ontwerp en realisatie: Impuls