Ons onderwijs

31 Chroombooks 3

Les op maat met drie arrangementen

We zijn een klassikale school, waarbij we oog hebben voor elk individueel kind. Met drie arrangementen spelen we in op de persoonlijke leerbehoefte van een kind.
-Basisarrangement: basisleerstof, die iedere leerling moet kunnen en kennen. Het betreft ongeveer de helft van de leerlingen;
-Verdiept arrangement: verdiepende leerstof, voor kinderen die niet voldoende worden uitgedaagd in het basisarrangement. Het betreft ongeveer een kwart van de leerlingen;
-Intensief arrangement: intensievere begeleiding van de leerlingen, voor leerlingen die extra instructie tijd nodig hebben. Het betreft ongeveer een kwart van de leerlingen.

Heeft een kind nog meer instructietijd nodig? Of heeft een kind juist meer uitdaging nodig? Dan organiseren wij die extra ondersteuning in de groep, met een co-teacher. Buiten de groep is er extra ondersteuning bij de Octopus- of in de Nautilusgroep. 

Computers
Alle groepen werken met digitale schoolborden waarop de leerkracht de leerstof interactief aanbiedt. Daarnaast beschikt iedere klas voor een aantal uren per dag over Chromebooks (laptops). Ook op de gang zijn er computers voor de kinderen. Het werken met de computer is een intergraal, ondersteunend onderdeel van sommige lesmethodes. Verder gebruiken de kinderen computers als ondersteuning van hun leeractiviteiten.

Kinderen krijgen voor school een eigen account (@hildegaertschool.nl) zodat ze ook thuis kunnen inloggen op Onlineklas, met al hun lesstof. Dit is vertrouwd en handig als ondersteuning bij bijv. ziekte of denk aan de corona quarantaines en lockdownperiodes.

ontwerp en realisatie: Impuls