Ons onderwijs

oog voor jou...

Onderwijskundige identiteit
We zijn een school die in een veilige leeromgeving, op een plezierige manier en in samenwerking tot goede leerresultaten komt. In de praktijk zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

  • Onze leerlingen moeten het gevoel krijgen dingen goed te doen.
  • We leren ze respectvol met elkaar, de leerkrachten en hun omgeving om te gaan.
  • Onze leerlingen leren om goed en gericht zelfstandig te werken, te handelen en te leren.
  • De leerkrachten bieden een stimulerende leeromgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Wij werken met een ‘leerstofjaarklassensysteem’  Hierin kunnen onze kinderen zich aan hun medeleerlingen optrekken door samen te werken, elkaar te prikkelen en daardoor van elkaar te leren.

Inspectierapport
De gegevens van het laatste inspectierapport vindt u hier.

Christelijke identiteit
Alle kinderen zijn welkom op de Hildegaertschool. We vinden het belangrijk dat kinderen van alle levensovertuigingen samen naar onze school komen. We hopen dat onze kinderen ergens in hun leven een afweging kunnen maken of geloven hun leven verrijkt. Er wordt aandacht besteed aan het vieren van de christelijke feestdagen. In de groep vertellen en bespreken we Bijbelverhalen en zingen we christelijke liedjes.


leerstof

Meer lezen

De juffen en meesters hebben ons echt overal enorm mee geholpen. Inmiddels zit ik in vwo-2 en gaat het prima.”

“Beste school van Rotterdam…” 

ontwerp en realisatie: Impuls