Buitenschoolse opvang

de vlinders, libellen, bijen, lieveheersbeestjes, uilen en zwaluwen

16 Kleutercrea

Oog voor jou…
Onze missie is ‘Oog voor jou…’ Het geldt voor alle betrokkenen op Hildegaert Kindcentrum: de kinderen in de eerste plaats, op korte afstand gevolgd door de ouders en medewerkers. Het draait allemaal om het Hildegaertkind!
Het leidt tot een situatie waarin alle betrokkenen bij opvang en school, kind, ouder en medewerker door een goede sfeer zich veilig en gezien voelen. Een ijzersterke basis om je in een kindcentrum optimaal te kunnen ontwikkelen!

De opvang is van maandag tot en met vrijdag open, voor kinderen van de Hildegaert. 
De VSO (voorschoolse opvang) is beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07:15u. tot 08:30u. Voor deze opvang geldt een minimum van vijf kinderen.
Voor BSO op maandag, dinsdag en donderdag van 14:45u. tot 18:30u. en op woensdag en vrijdag van 12:00u. tot 18:30u. 
In vakanties zijn is de BSO geopend van 7.30u. tot 18.30u., behoudens officiële feestdagen. Op de dagen dat het onderwijs niet plaatsvindt, vangen wij de kinderen op tijdens de schooltijden.
Kinderen krijgen een garantie om geplaatst te worden als de aanmelding zes maanden voor de startdatum is gedaan.

Onze  kinderen zitten in een basisgroep. Deze groep is in principe van te voren vastgesteld en gecommuniceerd met de ouders en kinderen. De basisgroep staat los van bepaalde ruimten in het gebouw. Zij kunnen ruimten delen met ander groepen. Onze basisgroepen kennen een horizontale of verticale leeftijdsopbouw.

De kinderen van de Hildegaert Kindcentrum worden tijdens de zomervakantie van 2024 overstijgend opgevangen bij BSO De Heijberg, een andere locatie van Opwijs Opvang.

Visual IKC groepen

Hildegaert Kindcentrum houdt rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Op een sensitieve en responsieve manier wordt met kinderen  omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen  getoond en worden grenzen gesteld aan en structuur  geboden voor het gedrag van kinderen. Zo kunnen kinderen zich emotioneel veilig en geborgen  voelen.

Op de BSO heerst er dan ook een ongedwongen, gemoedelijke en huiselijke sfeer. Er is structuur waarbinnen de kinderen zelf invulling mogen geven aan hun behoefte aan autonomie. Dit wordt mogelijk gemaakt door een inrichting met open kasten, speelkleden en passend meubilair, zodat de kinderen zelf hun spelmateriaal kunnen pakken en eigen keuzes kunnen maken.
De groepsruimtes zijn open, met veel glas.

Kindcentrum Hildegaert daagt kinderen spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. We stellen kinderen in staat om steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

In lijn met de wens om het pedagogisch handelen van alle medewerkers van het kindcentrum met elkaar in lijn te brengen,  is ook de wens om inhoudelijk (qua aanbod), didactisch (qua mogelijkheden, routines en leerlijnen) en organisatorisch de activiteiten af te stemmen tussen medewerkers opvang en onderwijs.

Kinderen van Hildegaert Kindcentrum leren ‘er te mogen zijn’, op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen. In het proces van zichzelf leren kennen, leren ze elkaar kennen en rekening te houden met elkaar en elkaars mogelijkheden. Ze hebben ‘oog voor elkaar’.

ontwerp en realisatie: Impuls