Pesten

"Met een sterke, veilige en sociale groep voorkom je pesten."

Wij willen pestgedrag voor zijn door preventief en proactief te handelen. Regelmatig bespreken wij in alle groepen onze waarden en pestgedrag. Met een sterke, veilige en sociale groep voorkom je pesten, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. We gaan altijd in gesprek met het gepeste kind en de pester(s). Bovendien zorgen we voor bewustwording van de grote groep kinderen die `aan de zijlijn`staat.

Ons antipestprotocol geeft ons handvatten als een situatie afwijkt van de normale gang van zaken.

klachtenregeling

ontwerp en realisatie: Impuls