Ouders en leerkrachten

De ouders zijn sterk betrokken bij de school. Dit blijkt uit informele contacten, maar ook uit de opkomst bij de door school georganiseerde activiteiten, zoals spreekavonden, afscheidsavonden en diverse festiviteiten.

Ouders, die meer betrokken willen zijn bij de school, kunnen zich inzetten door plaats te nemen in de Activiteitencommissie (AC) en de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad, de (G)MR, waarvoor verkiezingen gehouden worden. De AC is een autonome commissie, die ondersteunende, praktische taken binnen school uitvoert, zoals hulp bij evenementen en festiviteiten. De (G)MR is een orgaan, waarbinnen de ouders met leerkrachten over bepaalde beleidszaken meedenken, meepraten en soms zelfs mee besluiten. Daarnaast zijn de ouders vertegenwoordigd in het bestuur, het bevoegd gezag. 

De Hildegaertschool heeft een team, dat succesvol bijdraagt aan het onderwijs aan onze kinderen. Het team van de school bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die al jaren met hart en ziel voor de school werkt. Er zijn weinig wisselingen in de samenstelling van het team. Het team van de Hildegaertschool bestaat uit ruim 30 teamleden. Ongeveer de helft van de groepen heeft leerkrachten die de hele week voor de klas staan. 

Naast de directeur staat de adjunct directeur, die op de Hildegaert de leerlingenzorg, in de breedste zin, in haar portefeuille heeft. Daarnaast beschikt de school over IB-ers, de Intern Begeleiders, die verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg van groep 1 t/m 8. Samen met de onderbouwcoördinatoren, die allen een LB-functie hebben, is daarmee de continue lijn in de leerlingenzorg gewaarborgd. De LB functie houdt een meerwaarde in boven de LA functie, die standaard is voor leerkrachten. LB-leerkrachten zijn hoger opgeleid en kennen meer verantwoordelijkheden binnen de school. Buiten de LB-functies voor de bouwcoördinatoren kent de school ook LB-functies op het gebied van Meerbegaafden, Gedrag en ICT.  Voor les aan meer begaafde leerlingen in de Nautilusgroep, gym en muziek zijn aparte docenten beschikbaar. Tot slot zijn er onderwijsassistenten en onderwijsondersteunende personeelsleden die huishoudelijke en licht administratieve werkzaamheden voor hun rekening nemen.

Behalve de Hildegaertschool vallen ook de Emmaschool, de Heijbergschool en de Goede Herderschool onder ons bestuur. Dit bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek is het bevoegd gezag van de school

ontwerp en realisatie: Impuls