Ouders en leerkrachten

De ouders zijn sterk betrokken bij de school. Dit blijkt uit informele contacten, maar ook uit de opkomst bij de door school georganiseerde activiteiten, zoals spreekavonden, afscheidsavonden en diverse festiviteiten.

Ouders, die meer betrokken willen zijn bij de school, kunnen zich inzetten door plaats te nemen in de Activiteitencommissie (AC) en de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad, de (G)MR, waarvoor verkiezingen gehouden worden. De AC is een autonome commissie, 


die ondersteunende, praktische taken binnen school uitvoert, zoals hulp bij evenementen en festiviteiten. De (G)MR is een orgaan, waarbinnen de ouders met leerkrachten over bepaalde beleidszaken meedenken, meepraten en soms zelfs mee besluiten. Daarnaast zijn de ouders vertegenwoordigd in het bestuur, het bevoegd gezag. 

ontwerp en realisatie: Impuls