Activiteitencommissie

organiseren en ondersteunen van allerlei schoolactiviteiten

De Hildegaertschool heeft een zeer betrokken activiteitencommissie (AC). De AC organiseert en ondersteunt allerlei schoolactiviteiten.

Denk aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het paasontbijt, de projecten, de sportdag, de avondvierdaagse, creamiddag, de kijkavond, de afscheidsavond en bij nog veel meer. De activiteitencommissie (AC) bestaat uit tenminste acht en ten hoogste evenveel leden als er groepen zijn. De zittingsduur in de AC is twee jaar met een uitloop naar drie jaar. De AC organiseert ook jaarlijks de verkoop van een toepasselijk schoolartikel zoals schooltruien en -jacks. 

Ieder jaar zijn er eind mei/begin juni verkiezingen. Je kunt je jezelf opgeven via het op dat moment uitgedeelde formulier.

Heeft u meer informatie over de activiteitencommisie nodig? Neem contact met ons op 010 41 80 049 of mail.

ontwerp en realisatie: Impuls