Extra ondersteuning

in en buiten de eigen klas

In de eigen klas
De eigen klas is de prettigste, veiligste en productiefste plek voor kinderen om les te krijgen. Het rendement van de lessen is het grootst als kinderen samen en met elkaar leren.

Het overgrote deel van de kinderen volgt het standaard leerprogramma op de Hildegaert in de groep.

Het verdiept arrangement omvat minder instructie en oefenstof en meer verbredende en verdiepende leerstof.

Kinderen die iets meer moeite met de leerstof hebben, krijgen meer instructie. Vaak van de eigen leerkracht, maar ook tijdens co-teachingsmomenten in de groep. Deze kinderen zitten in het intensief arrangement.

Op deze wijze bieden we aan de kinderen preventieve zorg, waarbij we nastreven dat alle leerlingen het lesdoel halen. Hierdoor bouwen ze succeservaringen op en houden plezier in het leren.

Buiten de klas
Soms komen de leerkracht en de Intern Begeleiders in de leerlingbespreking tot de conclusie dat een leerling gebaat is bij nog meer extra ondersteuning. Naast het aanbod in de arrangementen in de groep, biedt de Hildegaert buiten de groep tevens de Octopus- en Nautilusgroep aan. Daar is begeleiding in een kleinere  setting dan in de basisgroep. Kinderen maken deel uit van deze groepen, zolang daar de noodzaak toe is, maar liefst zo kort mogelijk.

Octopuskinderen krijgen kortdurend extra ondersteuning om specifieke doelstellingen te behalen, die ze in de context van de groep niet zonder ondersteuning kunnen bereiken. Ze hebben hiervoor wat extra handen nodig, vandaar de naam Octopus. De curatieve zorg die we daar geven, wordt gegeven door leerkrachten van de school.  We beschrijven de extra ondersteuning in individuele handelingsplannen, welke met de ouders besproken worden.

Nautiluskinderen volgen buiten de klas, naast de extra cognitieve uitdaging in de eigen groep, lessen over met name de executieve vaardigheden en daarin de metacognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden als omgaan met falen, plannen, samenwerken en dergelijke. Ze duiken onder in een ontdekkingsreis naar hun eigen mogelijkheden. Vandaar de naam Nautilus.

Een aantal van onze kinderen werkt met een aan hun eigen mogelijkheden aangepaste leerlijn.

De school heeft structureel contact met Passend Onderwijs Rotterdam. We doen ons uiterste best alle aan ons toevertrouwde kinderen op de Hildegaert te houden. Naast overleg met PPO over de beste aanpak, krijgen we gericht advies en ondersteuning.

ontwerp en realisatie: Impuls