De Octopusgroep

De Hildegaertschool kent een aanpak om kinderen die onvoldoende profiteren van de instructie in de groep, op maat buiten de groep extra instructie te geven. We bieden de kinderen in de groepen in het standaardaanbod al extra instructie waar zij dat nodig hebben. Dat valt in ons basisaanbod. Niet alle kinderen profiteren echter optimaal van het aanbod in dat intensieve arrangement.

Octopuskinderen krijgen kortdurend extra ondersteuning om specifieke doelstellingen te behalen, die ze in de context van de groep niet zonder hulp kunnen bereiken. Ze hebben hiervoor wat extra handen nodig, vandaar de naam Octopus. De curatieve hulp die we daar geven, wordt gegeven door leerkrachten van de school.  We beschrijven de extra ondersteuning in individuele handelingsplannen, welke met de ouders besproken worden.

ontwerp en realisatie: Impuls