Kinderopvang Smallsteps

Buitenschoolse opvang

TSO
De leerlingen blijven op school over. Onder toezicht van de leerkracht eten de kinderen een broodje. Tijdens het buitenspelen is er toezicht door beroepskrachten van Smallsteps.

BSO
Kinderen van de Hildegaertschool gaan naar opvang BSO Terra ( 06 52 72 96 89 ), die geregeld wordt door Smallsteps (074 240 55 77). De kinderen van de Hildegaert hebben bij een evt. wachtlijst voorrang bij deze organisatie.

Peuteropvang
In de school huurt Smallsteps een ruimte voor peuteropvang. Deze peuters hebben hun eigen ruimte en buiten een heerlijk plein om te spelen. Er komen ook peuters van andere peuteropvanglocaties, zoals Kindergarden, 't Guppie en Hillegenoda's tuin naar de kleutergroepen op de Hildegaert.

ontwerp en realisatie: Impuls