Kinderopvang Smallsteps

Buitenschoolse opvang

TSO
De leerlingen blijven op school over. Onder toezicht van de leerkracht eten de kinderen een broodje. Tijdens het buitenspelen is er toezicht door een vrijwilliger en een beroepskracht van Smallsteps

BSO
BSO Terra ( 06 11 36 81 82) biedt in de Hildegaert buitenschoolse opvang aan. De kinderen van de Hildegaert hebben bij een evt. wachtlijst voorrang bij deze organisatie.

Kinderen van de Hildegaertschool gaan bovendien naar opvang die geregeld wordt door Smallsteps (074 240 55 77), BijDeHand (010 251 80 76), Prokino (010 479 22 00) en de Kleine Jungle (010 220 77 21)

Peuteropvang
In de school huurt Smallsteps een ruimte voor peuteropvang. Deze peuters hebben hun eigen ruimte en buiten een heerlijk plein om te spelen. Er komen ook peuters van andere peuteropvanglocaties, zoals Kindergarden, 't Guppie en Hillegenoda's tuin naar de kleutergroepen op de Hildegaert.

ontwerp en realisatie: Impuls