Kinderopvang 

peuters en Buitenschoolse opvang

Hildegaert Kindcentrum
Met ingang van schooljaar 2024-2025 wordt onder één paraplu peuteropvang, onderwijs en buitenschoolse opvang intern aan de Hildegaertkinderen aangeboden. Daarbij kunnen we een eensluidende pedagogische lijn in het gebouw bewerkstelligen. 

TSO
De leerlingen blijven op school over. Onder toezicht van de leerkracht eten de kinderen een broodje. Tijdens het buitenspelen is er toezicht door beroepskrachten.

BSO
Kinderen van de Hildegaertschool gaan dit schooljaar nog naar opvang BSO Terra ( 06 29 58 05 99 ), die geregeld wordt door Partou ( 088 23 57 550 ). De kinderen van de Hildegaert gaan in het nieuwe schooljaar naar de eigen opvang in ons gebouw.

Peuteropvang
In de school huurt Partou dit schooljaar nog een ruimte voor peuteropvang. Deze peuters hebben hun eigen ruimte en buiten een heerlijk plein om te spelen. De peuters gaan in het nieuwe schooljaar naar de eigen opvang in ons gebouw.
Er komen ook peuters van andere peuteropvanglocaties, zoals Kindergarden, 't Guppie en Hillegenoda's tuin naar de kleutergroepen op de Hildegaert.

ontwerp en realisatie: Impuls