Plaatsing

op de Hildegaertschool

Ieder jaar is er op de Hildegaertschool plek voor 58 nieuwe leerlingen. De toelating is op volgorde van inschrijving. Er is momenteel geen wachtlijst. Bij een wachtlijst krijgen broertjes en zusjes van leerlingen van de Hildegaert voorrang.

Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het tien dagdelen wennen op school. Wordt uw kind minder dan een maand voor het einde van het schooljaar vier jaar, dan geldt dit niet. Dit heeft te maken met de drukte op school in deze periode. Uw kind start dan na de zomervakantie.

Het is niet mogelijk voorkeuren voor vriendjes of vriendinnetjes of leerkrachten te honoreren bij de indeling van de nieuwe kleuters.

We vragen u een vragenlijst in te vullen die u samen met de adjunct-directeur bespreekt als uw kind begint op school. Snel na de eerste schooldag brengen wij de beginsituatie van uw kind in kaart door middel van een observatielijst. We kijken dan ook naar signalen van hoogbegaafdheid. Ongeveer zes weken na de eerste schooldag heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind over zijn of haar start.

ontwerp en realisatie: Impuls