Plaatsing
op de Hildegaert School

Ieder jaar is er op de Hildegaertschool plek voor 58 nieuwe leerlingen. De toelating is op volgorde van inschrijving. Er is momenteel geen wachtlijst. Bij een wachtlijst krijgen broertjes en zusjes van leerlingen van de Hildegaert voorrang.

Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het tien dagdelen wennen op school. Wordt uw kind minder dan een maand voor het einde van het schooljaar vier jaar, dan geldt dit niet. Dit heeft te maken met de drukte op school in deze periode. Uw kind start dan na de zomervakantie. Wilt u dat uw kind bij een vriendje of vriendinnetje in de klas komt? Dan kunt u dit aangeven bij de directie. Doe dat uiterlijk in april, voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt. 

We vragen u een vragenlijst in te vullen die u samen met de adjunct-directeur bespreekt als uw kind begint op school. Snel na de eerste schooldag brengen wij de beginsituatie van uw kind in kaart door middel van een observatielijst. We kijken dan ook naar signalen van hoogbegaafdheid. Ongeveer zes weken na de eerste schooldag heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind over zijn of haar start.

ontwerp en realisatie: Impuls