Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij van ouders een financiële bijdrage. Voor 2020-2021 is dit €155,-. We gebruiken het geld voor leuke activiteiten die niet gesubsidieerd worden door de overheid. In de loop van het jaar krijgt u een verantwoording van de besteding.

Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Toch gaan wij ervan uit dat ouders alleen in bijzondere gevallen niet betalen. U betaalt alleen voor de maanden dat uw kind op school zit. Is dat bijvoorbeeld 3 maanden, dan betaalt u het bedrag gedeeld door 10 maal 3.

ontwerp en realisatie: Impuls