Inschrijven

Als u na goede verhalen over de school, een onderhoudend gesprek met de directie en/of enthousiaste verhalen van buurkinderen kiest voor onze school, kunt u het inschrijfformulier voor de Hildegaert bij ons ophalen. Via een vooraanmeldingsformulier kunnen we dan over de inschrijving in gesprek. Wilt u een kopie van de beschikking van de belastingdienst of van het eigen paspoort van het kind meenemen voor het burgerservicenummer?

ontwerp en realisatie: Impuls