Eerste schooldag

de spannende, eerste schooldag

Voor uw kind vier jaar wordt, mag het tien dagdelen wennen op school. Wordt uw kind minder dan een maand voor de kerstvakantie en het einde van een schooljaar vier jaar, dan geldt dit niet. Dit heeft te maken met de drukte op school in deze periode. Uw kind start dan gewoon na de vakantie.

Snel na de eerste schooldag brengen wij de beginsituatie van uw kind in kaart via een observatielijst. We kijken dan ook naar allerlei signalen die voor onze begeleiding van uw kind van belang kunnen zijn. U kunt denken aan hoogbegaafdheid, dyslexie of motorische beperkingen.

Daarnaast vragen wij aan uzelf een vragenlijst in te vullen die u samen met de adjunct-directeur bespreekt als uw kind net begint op school.

Ongeveer zes weken na de eerste schooldag heeft u een gesprek met de leerkracht over de start van uw kind.

Hoewel de vierjarigen nog niet leerplichtig zijn, wordt verwacht dat de kinderen zoveel mogelijk op school aanwezig zijn. Uiteraard zijn heel jonge kinderen lang niet altijd in staat om meteen een hele schooldag te volgen. Deze kinderen blijven wel eens een middagje of ochtendje thuis.

Vierjarigen

Als een kind vier jaar is, mag het beginnen op de Hildegaertschool.

U krijgt van school door in welke groep uw kind geplaatst is, afhankelijk van het moment dat uw kind vier wordt.

  • In augustus worden de ouders van kleuters, die van 1 oktober tot de voorjaarsvakantie komen, bericht.
  • In december worden de ouders van kleuters, die tussen de voorjaarsvakantie tot 1 maand voor de zomervakantie komen, bericht.
  • In april worden de ouders van kleuters, die na de zomer komen tot 1 oktober van dat volgende schooljaar, bericht.

De ouders van kinderen die in het schooljaar (tot de zomervakantie) komen, worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Nog vier weken...
Vier weken voor het kind vier jaar wordt, worden de ouders van kinderen, die binnen een maand vier jaar worden, uitgenodigd om te komen wennen. Dit gebeurt echter niet in de periode Sinterklaas en Oud en Nieuw en binnen 1 maand voor laatste schooldag. Die periodes vinden we te druk voor vier jarigen om optimaal te kunnen wennen.

Het kind krijgt dan een kaart van school. De ouders ontvangen een intakeformulier met uitnodiging en een infobrief met algemene informatie over de groep, schoolmelk en schoolfruit en dergelijke.

Als het kind daadwerkelijk komt wennen, krijgen de ouders een uitnodiging om zich aan te melden op de MaxClass groep van het kind om zo op de hoogte te blijven van de groep en de school.

ontwerp en realisatie: Impuls