Contact met ouders

Informatie- en ouderavonden
Om u goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van uw kind organiseren wij diverse gesprekken per jaar. De data vindt u in de ouderagenda op SchoolWapps. De gesprekken duren 10 minuten.

Uiteraard kunt u tussendoor ook een gesprek aanvragen over uw kind met de leerkracht.

Infoavond begin schooljaar
Aan het begin van het schooljaar is er voor iedere groep een informatieavond. De leerkrachten lichten dan toe welke leerstof dat jaar wordt behandeld, met welke methodes en materiaal dat gebeurt en wat de regels in de klas zijn. Ook het lesrooster en huiswerk (vanaf groep 6) komen aan bod. Zo weet u wat uw kind in het schooljaar staat te wachten en wat er van hem of haar wordt verwacht.

Spreekavond: het zeswekengesprek
Zes weken na het begin van het schooljaar zijn de eerste ouderavonden. Deze gesprekken zijn bedoeld om te kijken of de ontwikkeling van uw kind voldoet aan de verwachtingen van u, uw kind en die van de leerkracht. Ook bespreekt de leerkracht met u wat eventuele aandachtspunten zijn voor uw kind.

Is uw kind halverwege het schooljaar begonnen, dan vindt het gesprek zes weken na de start plaats.

Spreekavond: het voortgangsgesprek
Nadat de rapporten zijn uitgedeeld (februari en juni), organiseren we voortgangsgesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreekt u met de leerkracht de vorderingen van uw kind en eventuele problemen. 

Het kan zijn dat u niet voor beide gesprekken wordt uitgenodigd. Voor groep 3 t/m 7 is de laatste spreekavond facultatief. Heeft u een kind in groep 8, dan is spreekavond 2 een adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs van uw kind. Bij de kleuters is het laatste gesprek alleen voor ouders van wie het kind naar groep 3 gaat.

Spreekavond: het afrondingsgesprek
Als uw jongste kind van school gaat, is er de mogelijkheid tot een afsluitend gesprek met de directie. We bespreken dan wat uw ervaringen met de school waren en of er verbeterpunten zijn.

SchoolWapps
Om korte lijnen met de ouders mogelijk te maken en snel informatie te kunnen delen, gebruiken we Klasbord. Klasbord is een online communicatieplatform voor op school en thuis. Het maakt het eenvoudig voor scholen om te communiceren met leerlingen, ouders, leerkrachten. Voor ouders biedt het de mogelijkheid om andere ouders beter te leren kennen en betrokken te raken bij de school.

ontwerp en realisatie: Impuls