Kledingvoorschriften

Onze scholen functioneren in een omgeving die steeds meer multicultureel van aard wordt. Regelmatig vormt kleding onderwerp van gesprek in verband met mogelijk discriminerende effecten van bepaalde kledingvoorschriften. Het is daarom goed nadere afspraken te maken over kleding voor leerlingen, personeelsleden en stagiaires. Deze regeling is gebaseerd op de “Leidraad kleding op scholen” van OCW en op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling van 16 april 2003.
Deze regeling heeft een bovenschools karakter. Het staat de individuele scholen slechts vrij een nadere inkleuring te geven met betrekking tot de uitgangspunten 5 en 6.
Deze regeling behoeft nog de instemming van de GMR. Na goedkeuring zal op deze site een link geplaatst worden.


ontwerp en realisatie: Impuls