Anti-Pestprotocol

Zoals op elke plek waar kinderen samen leven, samenwerken en samen leren, is er ook op de Hildegaert een alertheid nodig op de onderlinge omgang van de kinderen.

In de dagelijkse omgang op de school leven we het positieve gedrag voor. Dat doen we met ons eigen gedrag, door de manier waarop we met elkaar en onze kinderen omgaan. Daarnaast verzorgen we lessen, waarin de kinderen leren hoe in de omgang met anderen de juiste keuzes gemaakt moeten worden.

Soms lukt dat niet goed genoeg en spreken we van pesten. In dat zeldzame geval werken we volgens ons antipestprotocol. Hiermee voorkomen we verdere escalatie en lossen we de problemen op.

ontwerp en realisatie: Impuls